PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING 23 januari 2019*

Identiteit
Mijn identiteit is Elisabeth Beelaerts Fotografie. Ik sta als eenmanszaak ingeschreven in het KvK onder nummer 34354907.

Zorgvuldige omgang met uw gegevens
Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandel ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Inventaris
De volgende gegevens sla ik op: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; data laatste contact, onze email wisseling; uw bank gegevens en uw KvK nummer. Ook uw sociale media accounts en pagina’s wil ik nog wel eens opslaan.

Grondslagen en doelstellingen
De grondslagen waarop ik uw gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van mijn werk (via Direct marketing en Social Media Marketing).

Gevoelige informatie
In principe sla ik geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet voor.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld. De enige uitzondering hierop is dat ik u gegevens geef aan een collega fotograaf die een opdracht voor u gaat doen omdat ik zelf verhinderd ben.

Opslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma, en in mijn kalender. De beveiliging van mijn gegevens is basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die u achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code.

Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na 5 jaar verwijderd uit mijn systemen.

Onderaan deze pagina vindt u links naar de Verwerkersovereenkomsten met de partijen wiens diensten ik gebruik.

Aansprakelijkheid
Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.

Toestemming
Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag op slaan op de manier hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

Portretrecht
Met grote regelmaat maak ik foto’s van mensen. Ze staan dan zeer herkenbaar op de foto. Voor zover ik de wet nu begrijp valt het recht rond iemands’ portret onder het portretrecht, en niet de nieuwe wet op de privacy. Dat betekent dat er in dit opzicht niets verandert. Ik adviseer opdrachtgevers nog steeds om in hun arbeidscontracten en reglementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens, recht van verzet

U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen, en deze zo nodig aan te passen, te laten verwijderen of over te dragen. Dit kunt u aanvragen per mail: elisabeth@elisabethbeelaerts.nl. U krijgt binnen vier weken reactie. Daarnaast kunt u per mail kenbaar maken indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

* Boven aan deze tekst staat de datum van de laatste revisie. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

Winkelmandje